Hoe kunnen we helpen?

Deze week legde de ACM twee producenten (Carl Kühne en De Burg) van natuurazijn een boete op vanwege het maken van kartelafspraken. Ook medewerkers van beide bedrijven werden beboet. Carl Kühne maakte gebruik van de clementieregeling en hoefde de boete niet te betalen. Bijzonder aan de zaak is dat er een schikking is getroffen (met De Burg en betrokken medewerkers) en dat boetes zijn verlaagd.

De Burg en haar betrokken medewerkers kregen die boeteverlaging vanwege hun medewerking aan een vereenvoudigde afhandeling van de procedure. Na onderzoek van de ACM hebben De Burg en medewerkers de overtreding erkend en hebben ingestemd met de hoogte van de boete. De procedure kon hierdoor veel sneller worden afgerond. De Burg en haar medewerkers kregen hiervoor een verlaging van de boete van 10%.

Lijn Europese Commissie

De aanpak van de ACM lijkt in deze zaak in lijn met die van de Europese Commissie. In 2008 publiceerde Brussel al een schikkingsprocedure. Bij toepassing van die procedure wordt de zaak vereenvoudigd afgedaan en een boeteverlaging van 10% gegeven als ondernemingen hun deelname aan het kartel erkennen.

De ACM heeft nog geen beleid ten aanzien van een schikkingsprocedure gepubliceerd, maar het besluit in de zaak van het natuurazijnkartel is mogelijk een eerste stap.

Vorige WAT LEVERT CLEMENTIE OP IN EEN KARTELZAAK?
Volgende KARTEL MELDEN; WANNEER KRIJGT U EEN LAGERE BOETE?
Inhoudsopgave