Hoe kunnen we helpen?

Alleen de eerste melder uit een kartel komt in aanmerking komen voor zogenaamde “boete-immuniteit”. Dit betekent dat u in het geheel geen boete krijgt opgelegd. 

Boete-immuniteit is beschikbaar in de volgende twee gevallen:

    1. U bent de eerste melder en ACM is nog geen onderzoek begonnen naar het kartel. In dat geval moet uw melding ACM in staat stellen een gerichte inval te doen bij de andere karteldeelnemers.
    2. U bent de eerste melder en ACM is al wel een onderzoek begonnen naar het kartel (bijvoorbeeld: ACM heeft al een inval gedaan in verband met het kartel). In dat geval moet uw melding ACM in staat stellen het kartel te bewijzen.

Bron: ACM

Vorige KARTEL MELDEN; WANNEER KRIJGT U EEN LAGERE BOETE?
Volgende KAN EEN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR OVERTREDING MEDEDINGINGSWET?
Inhoudsopgave