Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • KARTEL
  • KAN EEN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR OVERTREDING MEDEDINGINGSWET?

Ja. Een investeringsmaatschappij kan aansprakelijk zijn voor overtredingen van de Mededingingswetdoor een portfolio-onderneming. Er moet dan wel sprake zijn van beslissende invloed op het beleid van de bij een kartelovertreding betrokken dochter(s).

ACM onderzoekt de economische, organisatorische en juridische banden tussen moeder en dochter. Beslissende invloed wordt verondersteld indien een holding alle aandelen houdt maar ook indien een investeringsmaatschappij een meerderheid van de stemrechten heeft en/of een veto ten aanzien van de benoeming van senior management, de wijze waarop budget en business plannen worden goedgekeurd en wie er besluiten neemt over investeringen.

De ACM kijkt hiervoor in de statuten en overeenkomsten van een onderneming, maar ook naar de praktijk zoals instructies, mededelingen, rapporten & rapportages, discussies en memo’s die worden gemaakt tussen moeder en dochter.

Vorige KARTEL MELDEN; WANNEER KRIJGT U GEEN BOETE?
Volgende WAT IS HET KARTELVERBOD?
Inhoudsopgave