Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • SAMENWERKEN
  • IS HET VOLDOENDE INDIEN IN HET KADER VAN DE SELF ASSESSMENT BIJ EEN SAMENWERKING TUSSEN ZORGAANBIEDERS VOORDELEN WORDEN GENOEMD?

Neen, deze voordelen moeten concreet zijn en alleen kunnen worden bereikt door middel van de samenwerking. De voordelen moeten gedocumenteerd en onderbouwd worden door middel van rapportages. De bewijsmaterialen moeten juist, betrouwbaar, samenhangend en concreet zijn.

Tags:
Vorige MOGEN AANBIEDERS VAN INTRAMURALE ZORG ELKAAR INZICHT GEVEN IN HET HUIDIGE BESCHIKBARE AANTAL PLAATSEN?
Volgende HOE ZIT HET MET GEZAMENLIJKE INKOOP EN MEDEDINGING?
Inhoudsopgave