Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • ZORG
  • IS HET MINDER PROBLEMATISCH VOOR ZORGINSTELLINGEN OM SAMEN TE WERKEN DAN TE FUSEREN?

Neen, het is in de praktijk eenvoudiger om te fuseren dan om samen te werken. Bij samenwerken staat een voortdurende self assessment voorop, bij fuseren bestaat een toetsing vooraf door de ACM en bestaat meer duidelijkheid. Echter, de ACM heeft voor het eerst geweigerd een vergunning te verlenen aan een fusie tussen twee ziekenhuizen in 2015.

Vorige HOE TOETST ACM ZIEKENHUISFUSIES?
Volgende INDIEN DE ACM VAN MENING IS DAT DOOR DE FUSIE EEN MACHTSPOSITIE KAN ONTSTAAN, WELKE MOGELIJKHEDEN HEBBEN DE FUSERENDE ZORGINSTELLINGEN DAN OM TOCH EEN VERGUNNING TE VERKRIJGEN VAN DE ACM?
Inhoudsopgave