Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • ZORG
  • INDIEN DE ACM VAN MENING IS DAT DOOR DE FUSIE EEN MACHTSPOSITIE KAN ONTSTAAN, WELKE MOGELIJKHEDEN HEBBEN DE FUSERENDE ZORGINSTELLINGEN DAN OM TOCH EEN VERGUNNING TE VERKRIJGEN VAN DE ACM?

Benadrukt kan worden dat voor het behoud van zorg, het behoud van acute zorg, een fusie noodzakelijk is. Voor de ACM zijn de standpunten van IGZ, de NZa en de zorgverzekeraars van belang. De zorgverzekeraars kunnen aangeven of zij voldoende mogelijkheden hebben om de fuserende zorginstellingen te disciplineren. Zogenaamde voorwaarden/remedies kunnen worden aangeboden: het hanteren van een prijsplafond, het bereiken van kwaliteitsverbetering binnen bepaalde termijnen, het toetreden tot de markt van een derde zorgaanbieder faciliteren, het afstoten van een bepaald onderdeel, het openhouden van een locatie.

Vorige IS HET MINDER PROBLEMATISCH VOOR ZORGINSTELLINGEN OM SAMEN TE WERKEN DAN TE FUSEREN?
Volgende WANNEER DIENEN FUSERENDE ZORGINSTELLINGEN ZICH TOT DE ACM TE WENDEN?
Inhoudsopgave