Hoe kunnen we helpen?

Gezamenlijke inkoop leidt normaal gesproken tot betere inkoopvoorwaarden. Logische partijen om samen mee in te kopen, zijn ondernemingen met vergelijkbare activiteiten.  Maar tegelijkertijd is het verboden samenwerkingen aan te gaan die de mededinging kunnen beperken. Hoe zit dat?

Gezamenlijke inkoop is een van de samenwerkingsvormen waarvan verondersteld wordt dat die de mededinging niet beperkt of waarvan de voordelen opwegen tegen de nadelen van een beperking van mededinging. Gezamenlijk inkopen leidt in principe immers tot lagere inkoopprijzen en kwalitatief betere producten die ingekocht worden. En dat komt de concurrentie weer ten goede, zodat uiteindelijk ook de consument kan profiteren.

Maar gezamenlijke inkoop is niet zonder mededingingsrechtelijke risico’s. U bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u inkoopt.

Wat zijn mededingingsrechtelijke risico’s van gezamenlijke inkoop?

Als het gezamenlijke marktaandeel van de betrokken ondernemingen zowel op de in- als op de verkoopmarkt niet hoger is dan 15%, dan kunt u er van uitgaan dat gezamenlijke inkoop is toegestaan.

Een hoger percentage wijst er bovendien niet per se op dat de gezamenlijke inkoop (verboden) mededingingsbeperkende gevolgen heeft. Het is dan wel zaak de inkoopsamenwerking goed te bekijken.

Als er voldoende concurrentie is op de verkoopmarkt, zal er mededingingsrechtelijk nog steeds geen bezwaar zijn. De inkooppartners zullen hun gezamenlijke inkoopvoordeel in moeten zetten om competitief te kunnen zijn.
Het is anders als door de gezamenlijke inkoop het marktgedrag van de betrokken ondernemingen op de verkoopmarkt wordt afgestemd. Bijvoorbeeld door concurrentiegevoelige informatie te delen.

U kunt afstemming van het marktgedrag op de verkoopmarkt zoveel mogelijk voorkomen door bijvoorbeeld af te spreken dat een bepaald maximum van de in te kopen producten of diensten via gezamenlijke inkoop wordt afgenomen. U kunt ook met de betrokken ondernemingen de afspraak maken dat maar een kleine groep mensen toegang krijgt tot concurrentiegevoelige informatie.

Zo beperkt u de risico’s van gezamenlijke inkoop. Een activiteit die in beginsel positief wordt beoordeeld, maar dus niet vrij van risico is.

Vorige IS HET VOLDOENDE INDIEN IN HET KADER VAN DE SELF ASSESSMENT BIJ EEN SAMENWERKING TUSSEN ZORGAANBIEDERS VOORDELEN WORDEN GENOEMD?
Volgende WAT IS EEN HORIZONTALE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST?
Inhoudsopgave