Bij de toetsing van een ziekenhuisfusie moet ACM de vraag beantwoorden of er na de fusie voldoende keuze en concurrentie overblijft.

Voldoende concurrentie zorgt immers voor een prikkel om op kwaliteit en prijs te concurreren. Als er onvoldoende concurrentie overblijft, zal ACM de fusie verbieden. Alleen als er sprake is van een echte kwaliteitsverbetering van de zorg kan dat een reden zijn om de fusie, ondanks het gebrek aan concurrentie, toch door te laten gaan. Het initiatief en de bewijslast hiervoor ligt bij de ziekenhuizen. De verwachte kwaliteitsverbeteringen moet dan opwegen tegen het nadeel van hogere prijzen of verminderde toegankelijkheid.

Bron: ACM