Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • ZORG
  • HOE DIENT VANUIT MEDEDINGINGSRECHTELIJK OOGPUNT TE WORDEN AANGEKEKEN TEGEN SPECIALISTEN DIE VOOR MEERDERE ZIEKENHUIZEN WERKZAAM ZIJN?

Het vormen van een regiomaatschap wordt mededingingsrechtelijk gezien als een samenwerking tussen ziekenhuizen in specialismen zodat er getoetst moet worden aan het kartelverbod. Ook hier moet een kwaliteitsverbetering, een zorginhoudelijk belang, vooropstaan en mag de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de zorg voor de patiƫnten en de verzekerden niet in het gedrang komen. De kwaliteitsverbetering en/of kostenvermindering moeten opwegen tegen de beperking van de mededinging.

Vorige WANNEER DIENEN FUSERENDE ZORGINSTELLINGEN ZICH TOT DE NZA TE WENDEN?
Volgende WELKE TOETS DIENT TE WORDEN UITGEVOERD OM NA TE GAAN OF EEN VERTICALE SAMENWERKING VAN ZORGAANBIEDERS GEOORLOOFD IS?
Inhoudsopgave