Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • AANBESTEDEN
  • HEBBEN WONINGCORPORATIES DE PLICHT OM MAATSCHAPPELIJK VASTGOED BOVEN EEN BEPAALDE DREMPEL EUROPEES AAN TE BESTEDEN?

Nee, woningcorporaties zijn geen aanbestedende dienst. Per 1 januari 2011 is de
Tijdelijke Regeling DAEB in werking getreden. De oorspronkelijk hierin opgenomen
plicht voor woningcorporaties om boven een bepaald drempelbedrag Europees aan
te besteden is komen te vervallen (zie regeling met nr. 2011-2000218049).
Hiertoe is besloten om een lastenverlichting voor woningcorporaties door te
voeren. Met deze wijziging wordt nog steeds voldaan aan het besluit van de
Europese Commissie van 15 december 2009. De aanbestedingsplicht voor
maatschappelijk vastgoed voor woningcorporaties is nog wel steeds van kracht.
Woningcorporaties hebben dus meer vrijheid in de keuze van de
aanbestedingsvorm (Europees, openbaar of onderhands). De gewijzigde
ministeriƫle regeling stelt hieromtrent geen nadere regels meer. Bijlage III over
aanbestedingen van maatschappelijk vastgoed is met regeling nr. 2011-
2000218049 tevens komen te vervallen met het oog op administratieve
lastenverlichting. Verantwoording over de aanbestedingsplicht wordt voortaan
geĆÆntegreerd in de jaarlijkse accountantscontrole.

Vorige DIENT BIJ REALISATIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED ALLEEN BOUWWERKZAAMHEDEN TE WORDEN AANBESTEED DOOR WONINGCORPORATIES?
Volgende WAT IS EEN COMBINATIEOVEREENKOMST?
Inhoudsopgave