• MEDEDINGING
  • AANBESTEDEN
  • GELDT DE AANBESTEDINGSPLICHT VOOR WONINGCORPORATIES OOK VOOR HET REALISEREN VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED ZONDER STAATSSTEUN?

Ja, in het licht van de huidige ministeriële regeling geldt de aanbestedingsplicht voor woningcorporaties ook voor de bouw van maatschappelijk vastgoed waarvoor geen staatssteun wordt ontvangen. Daarnaast geldt de aanbestedingsplicht ook voor woningcorporaties die zonder staatssteun voorzieningen treffen aan dit maatschappelijk vastgoed en hun aanhorigheden.

Bron: Europa Decentraal