Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • AANBESTEDEN
  • DIENT BIJ REALISATIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED ALLEEN BOUWWERKZAAMHEDEN TE WORDEN AANBESTEED DOOR WONINGCORPORATIES?

De aanbestedingsplicht voor maatschappelijk vastgoed is gebaseerd op artikel 5 van de ministeriële regeling. Volgens dit artikel dient een toegelaten instelling het doen bouwen van maatschappelijk vastgoed aan te besteden. In gelijke zin geldt dit voor het treffen van voorzieningen aan gebouwen met een maatschappelijke gebruiksbestemming en hun aanhorigheden. Het opdragen van werkzaamheden aan architecten en adviseurs valt dus niet onder de reikwijdte van de
aanbestedingsplicht.

Bron: Europa Decentraal

 

Vorige GELDT DE AANBESTEDINGSPLICHT VOOR WONINGCORPORATIES OOK VOOR HET REALISEREN VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED ZONDER STAATSSTEUN?
Volgende HEBBEN WONINGCORPORATIES DE PLICHT OM MAATSCHAPPELIJK VASTGOED BOVEN EEN BEPAALDE DREMPEL EUROPEES AAN TE BESTEDEN?
Inhoudsopgave