Hoe kunnen we helpen?

Consultatie ontwerp regelingen online kansspelen van start
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 24 juli 2019 een internetconsultatie gelanceerd in verband met de regulering van kansspelen op afstand. Reacties kunnen worden ingediend tot 18 september 2019.
Bron: https://www.internetconsultatie.nl/regelingkansspelenopafstand

Vorige MAG EEN BRANCHEORGANISATIE HAAR LEDEN ADVISEREN BEPAALDE RETAILPRIJZEN TE HANTEREN?
Volgende WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EIGENLIJKE EN ONEIGENLIJKE AGENTUUR IN HET MEDEDINGINGSRECHT?
Inhoudsopgave