WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EIGENLIJKE EN ONEIGENLIJKE AGENTUUR IN HET MEDEDINGINGSRECHT?

In het geval van eigenlijke agentuur is er meer mogelijk op het gebied van het mededingingsrecht, dan bij oneigenlijke agentuur of franchise. Met name bepalingen omtrent prijsstelling en afnameverplichtingen vallen bij eigenlijke agentuur niet onder het kartelverbod van de Mededingingswet.

Op grond van de Richtsnoeren Verticalen is er sprake van eigenlijke agentuur wanneer de agent geen of slechts minieme financiële risico’s draagt in verband met de contracten waarover hij onderhandelt of die hij sluit voor de principaal.

WHAT IS A VERTICAL AGREEMENT?

A vertical agreement is an agreement between undertakings operating at different levels of the production/distribution chain. Restrictions in vertical agreements are likely to affect intra-brand competition and are therefore less likely to harm competition than are restrictions in horizontal agreements.

WHAT IS A ‘DE MINIMIS’ AGREEMENT?

An agreement that has no appreciable effect on competition.

Early case law established that an agreement is caught by Article 101 only if it has an ‘appreciable’ effect on the market. Agreements of minor importance (de minimisagreements) are not prohibited. The Notice on agreements of minor importance sets out the Commission’s view of de minimis agreements. Agreements affecting trade between Member States do not appreciably affect competition if the parties’ aggregate share of the relevant market does not exceed 10% (for horizontal agreements) or 15% (for vertical agreements).