Hoe kunnen we helpen?

Als uw onderneming schade heeft geleden door overtredingen van de mededingingsregels, dan kunt u een schadevergoeding claimen bij de overtreders. Als die overtreders die schade niet willen vergoeden, dan kunt u de overtreders voor de rechter dagen.

In zo’n procedure kunt u bij de rechter een vergoeding eisen en ook dat de betreffende ondernemingen niet langer de mededingingsregels overtreden. Als u een schikking bent overeengekomen met de overtreder(s), dan zou u de rechter eventueel ook kunnen vragen om die schikking algemeen verbindend te verklaren.

Richtlijn civiele handhaving

De Europese wetgever heeft op 18 april 2014 de ‘richtlijn civiele handhaving’ aangenomen. Deze richtlijn draagt de lidstaten op er voor te zorgen dat gedupeerden van mededingingsinbreuken daadwerkelijk hun schade kunnen verhalen via de nationale rechter. Implementatie van deze richtlijn zal er toe bijdragen dat het eenvoudiger wordt het recht op schadevergoeding daadwerkelijk te effectueren.

Schikking en informele weg

Procederen hoeft natuurlijk niet de weg te zijn om een geschil te beslechten. Vaak zijn schikkingen en informele trajecten de meest efficiënte manier om geschillen met andere ondernemingen of toezichthouders te beslechten.

Vorige KUNT U SCHADEVERGOEDING EISEN VAN EEN ONDERNEMING DIE CLEMENTIE KREEG?
Volgende WAT BETEKENT DE NIEUWE RICHTLIJN VOOR SLACHTOFFERS KARTELZAKEN?
Inhoudsopgave