Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • ZORG
  • BEHELST DE ZORGPLICHT OOK DE VERPLICHTING VOOR ZORGVERZEKERAARS OM TE CONTRACTEREN?

Er bestaat geen algemene verplichting om te contracteren. Wel dient een zorgverzekeraar op grond van de Zorgverzekeringswet te zorgen dat zijn verzekerden zorg of een vergoeding van zorg krijgen als zij daar recht op hebben. Omdat de meeste inwoners van Nederland een naturapolis hebben, betekent dit dat verzekeraars voldoende zorg moeten inkopen voor hun verzekerden. Hoe de verzekeraar dat doet en hoe hij de zorgplicht invult, is aan de verzekeraar. Voor sommige typen zorg gelden aparte normen. Spoedeisende hulp moet bijvoorbeeld voldoen aan de 45-minutennorm. De regels over zorgplicht heeft de NZa uiteen gezet in haar Toezichtskader Zorgplicht.

Bron: Maverick Advocaten

Vorige ZIJN ALLE ZORGAANBIEDERS ONDERNEMINGEN EN VALLEN ZIJ ONDER HET MEDEDINGINGSRECHT?
Volgende ZIJN ER MOGELIJKHEDEN VOOR ZORGAANBIEDERS OM SAMEN TE WERKEN BIJ DE ZORGVERKOOP?
Inhoudsopgave