Consultatie ontwerp regelingen in verband met de opening van de markt voor online kansspelen.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 24 juli 2019 een internetconsultatie gelanceerd ten behoeve van de regulering van kansspelen op afstand. De ontwerpregelingen bevatten regels ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) en het Besluit kansspelen op afstand (eveneens in ontwerp). Reacties kunnen worden ingediend tot 18 september 2019.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/regelingkansspelenopafstand