CLAUDIA BRUINS

Partner, C-law Advocatuur, C-law

Claudia Bruins (beëdigd als advocaat in 2000) is een ervaren advocaat op het gebied van het Europees en Nederlands mededingingsrecht en Europees recht. Zij studeerde Nederlands recht (mr.) aan de Universiteit van Maastricht en Europees recht (LL.M) aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens rondde zij succesvol een tweetal specialisatie-opleidingen (Grotius) af: Nederlands en Europees mededingingsrecht (2000) en Fusies en Overnames (2010).

Voordat zij als advocaat beëdigd werd werkte Claudia als toezichthouder bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM)(voorheen NMa).

Claudia is de oprichtster van C-law. Voordat zij per 1 september 2013 haar eigen kantoor begon werkte zij circa 8 jaar als advocaat voor Baker&McKenzie en Norton Rose Fullbright in Amsterdam en Brussel en circa 5 jaar als advocaat/partner voor een tweetal advocatenkantoren in (Zuid)Nederland.

Claudia heeft veel ondernemingen bijgestaan in mededingingsrechtelijke procedures. Zo was zij advocaat van een aantal bekende bouwondernemingen (waaronder Koop Tjuchem) die in het middelpunt stonden van de spraakmakende ‘Bouwfraude affaire’ (2002-2006). Ook begeleidde ze tientallen ondernemingen bij het verkrijgen van groen licht voor een fusie en overname (‘concentratie’) bij de ACM en Europese Commissie.

Ook heeft zij in tal van sectoren – waaronder food, zorg, technologie, energie, retail en industrie – geadviseerd over samenwerkingsvormen, zoals distributieovereenkomsten, joint ventures en licentieovereenkomsten. Zij heeft veel ervaring met het begeleiden van dawn raids (invallen), alsmede met het begeleiden van (multi-jurisdictie) clementieverzoeken. Claudia begeleidt op regelmatige basis ondernemingen bij kartelonderzoeken van de ACM en de Europese Commissie. Daarnaast procedeert ze in civiele kwesties. Zo heeft zij de Brabantse gemeenten succesvol bijgestaan in een langlopende civiele rechtszaak (kort geding en bodemzaak) en staatssteunprocedure bij de Europese Commissie over afvalverwerking.

Ze geeft regelmatig trainingen en workshops over mededingingsrecht voor ondernemingen en advocatenkantoren. Daarnaast publiceert ze regelmatig en is ze vaste auteur voor vakblad Zorgvisie. Tevens bekleedt ze een aantal toezichthoudende functies. Sinds 2015 is Claudia gastdocent mededingingsrecht aan de Universiteit van Tilburg.

De laatste jaren heeft Claudia veel kennis opgedaan in de zorg, (agri)food, innovatie en technologie.

https://nl.linkedin.com/in/claudia-bruins-99a0317

Claudia.bruins@c-law.nl

http://www.c-law.nl/contact/

 +31 (0)73 202 00 44

 

Eerdere publicaties van Claudia Bruins

Skills

Posted on

25 juni 2019