Zorginstellingen zijn verplicht een voornemen tot fuseren vooraf te melden bij de NZa indien ten minste een zorgaanbieder minimaal 50 personen in dienst heeft. Een fusie-effectenrapportage moet worden ingediend waaruit blijkt van betrokkenheid van de stakeholders zoals de OR en de Cliëntenraad.

Tags:

Ferry Weelen

Advocaat, partner, Holla Advocaten

Ferry Weelen is ondernemingsrechtadvocaat en vanaf 2001 partner van Holla. Ferry zich heeft gespecialiseerd in alle juridische aspecten van het internationale ondernemen.

Holla Advocaten

Wij zijn Holla Advocaten. Bij Holla Advocaten nemen we het graag persoonlijk. Dat betekent dat we écht betrokken zijn bij uw zaak en uw belang altijd voorop stellen. We hebben oog voor de mens achter de zaak en bieden u naast professionele juridische bijstand ook advies. Of u nu een grote onderneming hebt, een MKB-bedrijf runt, tot de overheid behoort, een not-for-profitorganisatie of zorginstelling bent of particulier.