Brancheorganisaties mogen eisen stellen aan ondernemers die lid willen worden, mits deze onder meer transparant en objectief zijn en geen mededingingsbeperkingen inhouden.

Wanneer brancheorganisaties worden opgezet om producten of diensten van de leden te profileren ten opzichte van de concurrentie, bijvoorbeeld door het gebruik van een keurmerk, mag het marktaandeel dat de brancheorganisatie vertegenwoordigt in beginsel niet hoger zijn dan 20%.

Daarnaast moet rekening gehouden worden met de volgende randvoorwaarden:

  • De eisen voor erkenning en toelating moeten objectief, niet-discriminerend en vooraf kenbaar zijn;
  • De procedure voor erkenning en toelating moet duidelijk zijn;
  • De regeling dient te voorzien in de mogelijkheid van onafhankelijke beoordeling van de beslissing omtrent toelating.

In de praktijk zal de ACM toetsen of de door een brancheorganisatie gehanteerde statuten en huishoudelijk reglementen op deze onderdelen voldoende duidelijk zijn en of de daarin neergelegde uitgangspunten ook worden toegepast.

Emilie van Hasselt

Advocaat, VAN HASSELT LAW

Emilie heeft ruime ervaring op het gebied van Europees recht en (sector-specifiek) mededingingsrecht. Emilie begeleidt nationale en internationale spelers bij informatieverzoeken van toezichthouders zoals de ACM, AFM en DNB, onderzoek en handhavingstrajecten en voert procedures over onder meer boetes en marktregulering. Zij werkte ruim 17 jaar als advocaat bij grote internationale kantoren, deed ervaring op in Amsterdam en Brussel en startte in 2015 haar eigen advocatenkantoor. Emilie treedt met regelmaat op als pleitcriticus en doceerde jarenlang bestuursrecht in het kader van de beroepsopleiding advocatuur.

VAN HASSELT LAW

VAN HASSELT LAW is een onafhankelijk advocatenkantoor dat specialistische dienstverlening biedt op het gebied van Europees recht, mededinging en regulering. De klanten van VAN HASSELT LAW zijn internationale en nationale ondernemingen, advocatenkantoren, consultants en brancheorganisaties. De focus ligt op strategisch advies in gereguleerde sectoren en begeleiding van onderzoeks- en handhavingstrajecten door toezichthouders zoals ACM, AFM en DNB.