Het vormen van een regiomaatschap wordt mededingingsrechtelijk gezien als een samenwerking tussen ziekenhuizen in specialismen zodat er getoetst moet worden aan het kartelverbod. Ook hier moet een kwaliteitsverbetering, een zorginhoudelijk belang, vooropstaan en mag de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de zorg voor de patiënten en de verzekerden niet in het gedrang komen. De kwaliteitsverbetering en/of kostenvermindering moeten opwegen tegen de beperking van de mededinging.

Ferry Weelen

Advocaat, partner, Holla Advocaten

Ferry Weelen is ondernemingsrechtadvocaat en vanaf 2001 partner van Holla. Ferry zich heeft gespecialiseerd in alle juridische aspecten van het internationale ondernemen.

Holla Advocaten

Wij zijn Holla Advocaten. Bij Holla Advocaten nemen we het graag persoonlijk. Dat betekent dat we écht betrokken zijn bij uw zaak en uw belang altijd voorop stellen. We hebben oog voor de mens achter de zaak en bieden u naast professionele juridische bijstand ook advies. Of u nu een grote onderneming hebt, een MKB-bedrijf runt, tot de overheid behoort, een not-for-profitorganisatie of zorginstelling bent of particulier.