Door de banken wordt PSD2 in het algemeen gezien als een ‘game changer’; banken zullen hun dominante positie in het betalingsverkeer kwijtraken ten koste van nieuwe dienstverleners aan wie zij toegang tot de betaalrekening moeten verlenen.

Waren de banken in het begin nog huiverig voor de toetreding tot de markt van derde partijen, die gebruik maken van de betaalrekeningen(informatie) van kaarthouders, veel banken realiseren zich inmiddels dat de verplichting om toegang tot de betaalrekening te moeten toestaan ook kansen voor hen biedt. Zo heeft de Franse bank Crédit Agricole de kans aangegrepen om ontwikkelaars een proeftuin te bieden om software te bouwen die aansluit bij de komende veranderingen.

De Betaalvereniging Nederland verwacht dat de meeste FinTechbedrijven niet geïnteresseerd zullen zijn in het zelfstandig verlenen van diensten (waardoor zij onder de toezichtvereisten zullen vallen), maar hun diensten in samenwerking met de banken zullen aanbieden, dan wel zich zullen laten overnemen door banken. De dreiging voor de banken komt naar verwachting vooral uit de hoek van de BigTechs, met name de partijen die met een internet platform een grote klantenbasis hebben, zoals Amazon en Facebook.

PSD2 wordt wel als ‘tipping point’ voor de doorbraak van API-technologie in de financiële sector gezien; banken zullen naast de verplichte PSD2 API’s meer open API’s aanbieden in hun nieuwe rol als platform. API’s zijn in dat verband geen technologische interface meer,maar vormen een nieuw product en een nieuw kanaal naar bestaande en nieuwe klanten, zoals ontwikkelaars. Er is een beweging zichtbaar naar ‘open banking’; in het VK wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een ‘Open Banking Standard’ en in Duitsland is het ‘Open Bank Project’ van start gegaan. In de markt zijn al voorbeelden te vinden van succesvolle samenwerking van banken met FinTech-bedrijven door middel van het gebruik van API’s. Zo biedt BBVA op hun BBVA API Market open API’s aan.

De ‘bank als platform’ biedt kansen voor banken; zij zullen op dit gebied met elkaar gaan concurreren. Zij hebben er belang bij het meest aantrekkelijke platform te bieden door middel waarvan de meeste en beste innovaties kunnen worden aangeboden (niet alleen op het gebied van betalen, maar ook voor lending en investeren). Google en Apple hebben door het beschikbaar stellen van hun open API’s derden in staat gesteld om interessante functionaliteiten toe te voegen aan hun diensten, waardoor zij in feite een platform zijn geworden voor innovatie door derde partijen. Daarmee maken zij hun eigen diensten ook aantrekkelijker. Banken zouden dit op een vergelijkbare wijze kunnen doen. Banken kunnen wat dit betreft iets van BigTechs leren, om daarmee wellicht zelfs de bedreiging die de
BigTechs voor de banken vormen te kunnen keren.

Annemieke van der Beek

Advocaat, partner, Kennedy Van der Laan

Annemieke van der Beek werkt veel voor cliënten in de financiële-, zorg-, life sciences-, en ICT-sector. Ze heeft uitgebreide ervaring op het gebied van strategische advisering over fusies en overnames en joint ventu­res, samenwerkingsovereenkomsten, IE-licenties en distributie, inkoop- en ver­koopovereenkomsten. Daarnaast advi­seert zij de overheid en ondernemingen over steunmaatregelen, aanbestedingen en vrij verkeer van goederen en diensten.

Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan is een full-service advocatenkantoor met rond de 100 advocaten. Wij zijn gevestigd in Amsterdam en Eindhoven, met de wereld als ons werkveld. Sinds het allereerste begin waarderen cliënten ons vanwege onze specialistische kennis van de technologiesector. Daarnaast bewijzen we onszelf ook als een sterke en betrouwbare legal partner voor financiële instellingen & verzekeraars, mediapartijen, en binnen de fashion & retail, de gezondheidszorg & publieke sector en in vastgoed & bouw. Binnen deze markten hebben we een brede kring van cliënten en bedienen we het hele spectrum van start-up tot multinational.