Banken zullen na implementatie van PSD2 per 13 januari 2018 verplicht zijn om aan twee
soorten dienstverleners toegang tot de betaalrekening(informatie) te verlenen:

 • De Account Information Service Provider (AISP). Deze aanbieder haalt met
  toestemming van de rekeninghouder (de consument of het bedrijf) rekeninginformatie
  bij de bank op en stelt deze beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn buiten Nederland:
  Mint en Square en in Nederland: AFAS. Het is overigens nog onduidelijk welke
  informatie door de banken moet worden gedeeld (alleen rekeninginformatie of ook
  klantinformatie) en of historische gegevens hier ook onder vallen. Wel staat vast dat
  de banken hiervoor geen kosten in rekening mogen brengen indien de informatie ook
  gratis is voor de rekeninghouder zelf. Voor een AISP geldt de verplichting zich te
  registreren bij de nationale toezichthouder en om te voldoen aan de eisen van PSD2.
 • De Payment Initiation Service Provider (PISP). Deze aanbieder mag met
  toestemming van de rekeninghouders betalingen namens hen (onbehalf-of) initiëren
  via een online applicatie. Hiervoor is geen overeenkomst vereist tussen de bank en
  de PISP. De PISP komt niet in het bezit van gelden. PISP’s hebben een vergunning van de
  nationale toezichthouder nodig om betalingen namens rekeninghouders te initiëren.
Tags: ,

Annemieke van der Beek

Advocaat, partner, Kennedy Van der Laan

Annemieke van der Beek werkt veel voor cliënten in de financiële-, zorg-, life sciences-, en ICT-sector. Ze heeft uitgebreide ervaring op het gebied van strategische advisering over fusies en overnames en joint ventu­res, samenwerkingsovereenkomsten, IE-licenties en distributie, inkoop- en ver­koopovereenkomsten. Daarnaast advi­seert zij de overheid en ondernemingen over steunmaatregelen, aanbestedingen en vrij verkeer van goederen en diensten.

Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan is een full-service advocatenkantoor met rond de 100 advocaten. Wij zijn gevestigd in Amsterdam en Eindhoven, met de wereld als ons werkveld. Sinds het allereerste begin waarderen cliënten ons vanwege onze specialistische kennis van de technologiesector. Daarnaast bewijzen we onszelf ook als een sterke en betrouwbare legal partner voor financiële instellingen & verzekeraars, mediapartijen, en binnen de fashion & retail, de gezondheidszorg & publieke sector en in vastgoed & bouw. Binnen deze markten hebben we een brede kring van cliënten en bedienen we het hele spectrum van start-up tot multinational.