Na een lang voortraject heeft de Europese Commissie alsnog goedkeuring verleend voor staatsteun aan Correos, de Spaanse aanbieder van universele postdiensten. Het betreft een bedrag van €1,280 voor de periode 2011-2020 dat bedoeld is om de universele dienstverlening te faciliteren. Deze steun werd strijdig bevonden met het staatssteunverbod aangezien het plan niet vooraf is gemeld aan de Europese Commissie. Nadat de Spaanse staat het plan alsnog heeft voorgelegd in januari 2020 heeft de Europese Commissie onlangs alsnog een fiat gegeven.  Dit oordeel is echter niet zonder slag of stoot gegeven. De Commissie heeft specifiek beoordeeld of geen sprake kon zijn van overcompensatie en tekent bovendien aan dat geen sprake mag zijn van kruissubsidie:

“In particular, the Spanish model ensures that discounts granted to certain customers, do not unduly increase the net cost. The Commission considers it very important that losses generated by discounts on USO tariffs are not compensated by the State as they do not result from the obligations imposed on the universal service provider.”

Verder heeft de Spaanse staat moeten toezeggen dat eventuele plannen voor compensatie voor de periode 2021-2025 tijdig genotificeerd worden conform de staatsteunregels.

Aan dit traject ging een procedure vooraf waarin de Europese Commissie oordeelde dat staatsteun verleend aan Correos als grootste Spaanse postaanbieder in een eerdere periode (2004-2010) de toets niet kon doorstaan omdat deze resulteerde in overcompensatie. Als gevolg hiervan moest de Spaanse Staat een bedrag van €167 miljoen terugvorderen.

Bron: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_882