Inhoud

 Hoewel Mededinging.nl ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) juist is. Mededinging.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Mededinging.nl. Behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mededinging.nl.

 

Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen naar websites en bronnen van derden (hyperlinks) worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Mededinging.nl de gelinkte websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft. Aangezien deze bronnen door derden worden bijgehouden, dragen wij niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie.

  

Wijzigingen

Mededinging.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Mocht u vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact op door middel van een email naar redactie.mededinging@gmail.nl.