DOMINANCE IN DIGITAL MARKETS: EU COMMISSION CONSULTATION ON NEW COMPETITION TOOL

The European Commissionr recently launched a public consultation regarding a new competition tool.  This initiative aims to address gaps in current EU competition rules due to the increasing digitisaztion of our economy and may lead to the adoption of a Regulation scheduled for Q4 2020.  Its main focus is on options to address dominance in digital markets. 

The consultation is conducted in parallel with a consultation regarding the Commission’s new initiative on platform-specific ex ante regulation, part of the Digital Single Market package announced in the “Shaping Europe’s digital future” Communication.

Stakeholders are invited to submit their feedback until 8 September 2020, at the latest.

Source: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool

ACM PUBLICEERT NIEUW BELEID DOORSCHAKELDIENSTEN EN LEGT DWANGSOMMEN OP VANWEGE MISLEIDING

ACM wil met de ‘Leidraad voorkomen misleiding bij doorschakeldiensten’ oneerlijke handelspraktijken van  aanbieders van doorschakeldiensten tegengaan en kondigt handhaving via boetes of lasten onder dwangsom aan. Twee aanbieders werden al geconfronteerd met een last onder dwangsom oplopend tot €500.000. 

De leidraad biedt uitleg en handvatten over hoe aanbieders misleiding van consumenten kunnen voorkomen. Volgens de leidraad blijven aanbieders echter zelf verantwoordelijk voor het voldoen van alle wettelijke normen. Indien aanbieders van doorschakeldiensten niet hebben voldaan aan deze regels, kan de ACM handhavend optreden. Zo kan er een boete of een last onder dwangsom worden opgelegd. Daarnaast kan ACM de toekenning van een telefoonnummer intrekken, of een aanvraag voor toekenning van een nieuw nummer weigeren.

ACM heeft zes aanbieders van doorschakeldiensten verzocht om hun advertenties aan te passen, omdat die misleidend zijn. Deze aanbieders wekken in advertenties en websites volgens ACM de indruk dat het nummer waarmee wordt geadverteerd een rechtstreeks nummer is, terwijl het een doorschakelnummer is waarvoor de beller extra moet betalen.

Twee partijen gaven onvoldoende gehoor aan de waarschuwing en daarom heeft ACM deze twee aanbieders (Cadena XTRA SL en Telemedia Costa Blanca SL) een last onder dwangsom van €20.000 per week, met een maximum van €500.000. opgelegd.

Bron: ACM 

ACM ASKS INPUT FOR RESEARCH INTO BIGTECHS ON THE DUTCH PAYMENTS MARKET

At the request of the Dutch Minister of Finance ACM will launch a market study on activities of large technology companies like Amazon, Apple, Facebook and Google on the Dutch or European payments market. 

Early 2020 ACM plans to a send survey to Fintechs, Bigtechs and banks amongst others.

To prepare its market study, ACM now asks for input regarding the research approach. ACM requests input for example about the expected activities of BigTechs on the payments market and also about the effects on competition of market entry by BigTechs.

Source: ACM

ACM VRAAGT INPUT VOOR ONDERZOEK NAAR BIGTECHS OP NEDERLANDSE BETAALMARKT

Op verzoek van de minister van Financiën start de ACM een marktstudie naar de activiteiten van grote technologiebedrijven zoals Amazon, Apple, Facebook en Google op de Nederlandse of Europese betaalmarkt.

ACM zal begin 2020 een enquête sturen naar onder andere Fintechs, Bigtechs en banken.

Vooraf vraagt ACM input voor de aanpak van het onderzoek.  Bijvoorbeeld over de verwachte activiteiten van BigTechs op de betaalmarkt en de mogelijke effecten van toetreding van deze partijen op de concurrentie.

Bron: ACM

START CONSULTATIE REGULERING ONLINE KANSSPELEN

Consultatie ontwerp regelingen in verband met de opening van de markt voor online kansspelen.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 24 juli 2019 een internetconsultatie gelanceerd ten behoeve van de regulering van kansspelen op afstand. De ontwerpregelingen bevatten regels ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) en het Besluit kansspelen op afstand (eveneens in ontwerp). Reacties kunnen worden ingediend tot 18 september 2019.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/regelingkansspelenopafstand

ACM VALT BINNEN BIJ BEDRIJF IN ENERGIESECTOR

Vermoeden van handel met voorkennis

De ACM deed deze inval om te onderzoeken of de onderneming het verbod op handel met voorkennis op de energiemarkt heeft overtreden. Ook wil de ACM onderzoeken of de onderneming voorkennis op de juiste manier heeft gepubliceerd, zodat alle marktpartijen op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken.

De inval van de ACM is onderdeel van het toezicht op de naleving van de Europese verordening REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), dat tot de taken van de ACM behoort. Het doel van REMIT is marktmisbruik op de groothandelsmarkt voor energie op te sporen en tegen te gaan.

Bron: ACM