LUFTHANSA SCHIKT KARTELSCHADECLAIM MET DEUTSCHE BAHN VOOR 50 MILJOEN

Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een schikking getroffen met Deutsche Bahn, de Duitse spoorwegmaatschappij, over verboden prijsafspraken voor vrachttransport met andere luchtvaartmaatschappijen. Tot deze andere luchtvaartmaatschappijen behoort ook Air France-KLM die al eerder een schikking met Lufthansa trof. Lufthansa betaalt de Deutsche Bahn volgens het FD 50 miljoen euro. 

In 2010 beboette de Europese Commissie dertien luchtvaartmaatschappijen vanwege onderlinge prijsafspraken voor vrachtauto transport naar en binnen Europa. De Europese Commissie legde de luchtvrachtbedrijven een boete op van bijna 800 miljoen euro. Alleen Lufthansa bleef buiten schot.

Aangezien Lufthansa de Commissie destijds op het bestaan van het kartel had gewezen en informatie had verschaft, kreeg deze partij boete-immuniteit. Desondanks was Lufthansa hierdoor niet gevrijwaard voor claims van benadeelde partijen. In 2014 stapte Deutsche Bahn naar de rechter en eiste een schadevergoeding van de dertien luchtvaartmaatschappijen, inclusief Lufthansa. Door prijsafspraken over luchtvracht zou Deutsche Bahn opdrachten zijn misgelopen. De gemiste omzet vormde de basis voor de totale kartelschadeclaim van circa 1,8 miljard euro.

Bron: FD en IEX 

NETHERLANDS STARTS INTERNET CONSULTATION ON IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2019/1 TO EMPOWER NATIONAL COMPETITION AUTHORITIES

On 30 July 2019, the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy launched an internet consultation on the proposed implementation of Directive 2019/1. This Directive aims to empower national competition authorities to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market.

According to the consultation materials (made available only in Dutch) the Directive will impact the way the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) supervises and how it cooperates with foreign competition authorities. It is stated that the impact on Dutch companies will be limited. The proposed rules will however affect companies that are active in other EU Member States since ACM will have the competence to enforce penalties imposed by national competition authorities of other EU Member States.  

As a consequence, undertakings (also) operating outside the Netherlands could have their operations affected. For example, ACM will have the competence to take measure to collect fines or penalty payments imposed by other EU competition authorities.

The online consultation runs until 11 September 2019. 

Source: Internetconsultatie

RECHTBANK ROTTERDAM SCHRAPT ACM BOETE VOOR NS VAN RUIM 40 MILJOEN

De boete van ruim 40 miljoen euro die de Autoriteit Consument en Markt aan de Nederlandse Spoorwegen en een aantal dochterondernemingen oplegde wegens misbuik van een economische machtspositie bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg in 2014, is door de rechtbank Rotterdam vernietigd.

Volgens de rechtbank heeft ACM niet overtuigend bewezen dat NS een economische machtspositie heeft. ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de voorwaarden waaronder de Staat de concessie voor het Hoofdrailnet aan NS heeft verleend. Dat onderzoek had ACM naar het oordeel van de rechtbank wel moeten doen om vast te kunnen stellen of NS een economische machtspositie op het Hoofdrailnet heeft.

De rechtbank is verder van oordeel dat het gedrag van NS in de Limburgse OV-aanbesteding niet onder de reikwijdte van het verbod op misbruik van een economische machtspositie valt, omdat het verband tussen de Limburgse OV-concessie en de positie van NS op het Hoofdrailnet na 2024 te onzeker is.

Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Bron: De Rechtspraak