EUROPEAN COMPETITION NETWORK CORONA FOCUS

Het Europees samenwerkingsverband van mededingingsautoriteiten (European Competition Network, ECN) heeft recent een verklaring uitgebracht over het toezicht ten tijde van de Corona crisis.

ECN geeft aan dat de mededingingsregels voldoende ruimte geven om in te spelen op de huidige ontwikkelingen; enerzijds wordt efficiency bevorderende samenwerking met het oog op verdeling van schaarse producten toelaatbaar geacht terwijl anderzijds bedrijven die misbruik maken van de huidige omstandigheden niet hoeven te rekenen op coulance van de toezichthouder.

Volgens ECN is er in deze uitzonderlijke situatie meer ruimte voor samenwerking om de levering en eerlijke verdeling van schaarse producten te waarborgen.  In de verklaring wordt gesteld dat bedrijven die dergelijke samenwerkingen overwegen de Europese Commissie of nationale toezichthouders zoals ACM informeel advies kunnen vragen over de toelaatbaarheid van dit soort initatieven.

Tegelijk wil ECN bedrijven die misbruik maken van de huidige situatie door kartelvorming of misbruik te maken van een economische machtspositie hard aanpakken. Hierbij richt de focus zich in het bijzonder op het tegengaan van onverantwoorde prijsstijgingen van producten die in de huidige situatie als essentieel worden beschouwd.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/europese-mededingingsautoriteiten-en-toezicht-tijdens-corona-crisis

 

ACM FOCUS 2020

ACM wil zich in 2020 richten op de digitale economie en op energietransitie. Binnen het thema digitale economie zal ACM haar pijlen richten op online misleiding en digitale platforms. Binnen het thema energietransitie ligt de focus op (onderzoek naar) agressieve werving door energieleveranciers en (misleidende) claims over duurzaamheid. Ook toetst ACM binnen dit kader investeringsplannen van netbeheerders.

ACM noemt daarnaast als aandachtspunten excessieve prijzen voor geneesmiddelen en effecten van fusies op arbeidsvoorwaarden van werknemers en zzp-ers.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/werkzaamheden-acm-2020

 

ACM ASKS INPUT FOR RESEARCH INTO BIGTECHS ON THE DUTCH PAYMENTS MARKET

At the request of the Dutch Minister of Finance ACM will launch a market study on activities of large technology companies like Amazon, Apple, Facebook and Google on the Dutch or European payments market. 

Early 2020 ACM plans to a send survey to Fintechs, Bigtechs and banks amongst others.

To prepare its market study, ACM now asks for input regarding the research approach. ACM requests input for example about the expected activities of BigTechs on the payments market and also about the effects on competition of market entry by BigTechs.

Source: ACM

ACM VRAAGT INPUT VOOR ONDERZOEK NAAR BIGTECHS OP NEDERLANDSE BETAALMARKT

Op verzoek van de minister van Financiën start de ACM een marktstudie naar de activiteiten van grote technologiebedrijven zoals Amazon, Apple, Facebook en Google op de Nederlandse of Europese betaalmarkt.

ACM zal begin 2020 een enquête sturen naar onder andere Fintechs, Bigtechs en banken.

Vooraf vraagt ACM input voor de aanpak van het onderzoek.  Bijvoorbeeld over de verwachte activiteiten van BigTechs op de betaalmarkt en de mogelijke effecten van toetreding van deze partijen op de concurrentie.

Bron: ACM

NETHERLANDS STARTS INTERNET CONSULTATION ON IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2019/1 TO EMPOWER NATIONAL COMPETITION AUTHORITIES

On 30 July 2019, the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy launched an internet consultation on the proposed implementation of Directive 2019/1. This Directive aims to empower national competition authorities to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market.

According to the consultation materials (made available only in Dutch) the Directive will impact the way the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) supervises and how it cooperates with foreign competition authorities. It is stated that the impact on Dutch companies will be limited. The proposed rules will however affect companies that are active in other EU Member States since ACM will have the competence to enforce penalties imposed by national competition authorities of other EU Member States.  

As a consequence, undertakings (also) operating outside the Netherlands could have their operations affected. For example, ACM will have the competence to take measure to collect fines or penalty payments imposed by other EU competition authorities.

The online consultation runs until 11 September 2019. 

Source: Internetconsultatie

START CONSULTATIE REGULERING ONLINE KANSSPELEN

Consultatie ontwerp regelingen in verband met de opening van de markt voor online kansspelen.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 24 juli 2019 een internetconsultatie gelanceerd ten behoeve van de regulering van kansspelen op afstand. De ontwerpregelingen bevatten regels ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) en het Besluit kansspelen op afstand (eveneens in ontwerp). Reacties kunnen worden ingediend tot 18 september 2019.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/regelingkansspelenopafstand