ACM ASKS INPUT FOR RESEARCH INTO BIGTECHS ON THE DUTCH PAYMENTS MARKET

At the request of the Dutch Minister of Finance ACM will launch a market study on activities of large technology companies like Amazon, Apple, Facebook and Google on the Dutch or European payments market. 

Early 2020 ACM plans to a send survey to Fintechs, Bigtechs and banks amongst others.

To prepare its market study, ACM now asks for input regarding the research approach. ACM requests input for example about the expected activities of BigTechs on the payments market and also about the effects on competition of market entry by BigTechs.

Source: ACM

ACM VRAAGT INPUT VOOR ONDERZOEK NAAR BIGTECHS OP NEDERLANDSE BETAALMARKT

Op verzoek van de minister van Financiën start de ACM een marktstudie naar de activiteiten van grote technologiebedrijven zoals Amazon, Apple, Facebook en Google op de Nederlandse of Europese betaalmarkt.

ACM zal begin 2020 een enquête sturen naar onder andere Fintechs, Bigtechs en banken.

Vooraf vraagt ACM input voor de aanpak van het onderzoek.  Bijvoorbeeld over de verwachte activiteiten van BigTechs op de betaalmarkt en de mogelijke effecten van toetreding van deze partijen op de concurrentie.

Bron: ACM

RECHTBANK ROTTERDAM SCHRAPT ACM BOETE VOOR NS VAN RUIM 40 MILJOEN

De boete van ruim 40 miljoen euro die de Autoriteit Consument en Markt aan de Nederlandse Spoorwegen en een aantal dochterondernemingen oplegde wegens misbuik van een economische machtspositie bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg in 2014, is door de rechtbank Rotterdam vernietigd.

Volgens de rechtbank heeft ACM niet overtuigend bewezen dat NS een economische machtspositie heeft. ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de voorwaarden waaronder de Staat de concessie voor het Hoofdrailnet aan NS heeft verleend. Dat onderzoek had ACM naar het oordeel van de rechtbank wel moeten doen om vast te kunnen stellen of NS een economische machtspositie op het Hoofdrailnet heeft.

De rechtbank is verder van oordeel dat het gedrag van NS in de Limburgse OV-aanbesteding niet onder de reikwijdte van het verbod op misbruik van een economische machtspositie valt, omdat het verband tussen de Limburgse OV-concessie en de positie van NS op het Hoofdrailnet na 2024 te onzeker is.

Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Bron: De Rechtspraak

GOOGLE KRIJGT BOETE VAN € 1,49 MILJARD VOOR MACHTSMISBRUIK

De Europese Commissie heeft Google een geldboete van € 1,49 miljard opgelegd wegens inbreuken op de EU-antitrustregels. Google heeft haar dominante marktpositie misbruikt door in contracten met websites van derden een aantal restrictieve clausules op te nemen. Hierdoor konden concurrenten van Google hun zoekadvertenties niet op die websites plaatsen.

Margrethe Vestager, commissaris voor mededingingsbeleid:

Vandaag heeft de Commissie Google een geldboete van € 1,49 miljard opgelegd omdat de onderneming het verbod op misbruik van een dominante positie heeft overtreden op de markt voor intermediatie bij onlinezoekadvertenties. Google heeft haar dominante positie voor onlinezoekadvertenties verankerd en zichzelf tegen concurrentiedruk afgeschermd door concurrentieverstorende contractuele restricties op te leggen aan websites van derden. Volgens de EU-antitrustregels is dit soort praktijken verboden. Deze praktijken hebben meer dan 10 jaar lang geduurd. Andere bedrijven is daardoor de mogelijkheid ontzegd om op merites te concurreren en te innoveren — en consumenten zo te laten profiteren van de voordelen van concurrentie.

Bron: Europese Commissie

 

BRUSSEL GAAT KLACHT SPOTIFY TEGEN MACHTSMISBRUIK APPLE ONDERZOEKEN

Streamingdienst Spotify heeft bij de Europese Commissie een zaak aangespannen tegen Apple. Spotify zegt te worden tegengewerkt in de App Store. Apple heeft een eigen streamingdienst, Apple Music, een concurrent van Spotify.

Zo zou Apple hogere kosten in rekening brengen bij Spotify, waardoor die app in gebruik duurder wordt dan Apple Music. Spotify wordt daarnaast naar eigen zeggen ook actief geweerd uit Apple-diensten als de slimme hulp Siri, de slimme luidspreker HomePod en de Apple Watch.

Vestager geeft aan de zaak te gaan onderzoeken:

“We gaan natuurlijk heel serieus kijken naar zo’n dubbele positie van Apple, die én een platformeigenaar én een concurrent is. Hoe moet je je gedragen als je eigen muziekdienst op een gegeven moment een bepaalde status in de markt heeft verworven?”