EUROPEAN COMPETITION NETWORK CORONA FOCUS

Het Europees samenwerkingsverband van mededingingsautoriteiten (European Competition Network, ECN) heeft recent een verklaring uitgebracht over het toezicht ten tijde van de Corona crisis.

ECN geeft aan dat de mededingingsregels voldoende ruimte geven om in te spelen op de huidige ontwikkelingen; enerzijds wordt efficiency bevorderende samenwerking met het oog op verdeling van schaarse producten toelaatbaar geacht terwijl anderzijds bedrijven die misbruik maken van de huidige omstandigheden niet hoeven te rekenen op coulance van de toezichthouder.

Volgens ECN is er in deze uitzonderlijke situatie meer ruimte voor samenwerking om de levering en eerlijke verdeling van schaarse producten te waarborgen.  In de verklaring wordt gesteld dat bedrijven die dergelijke samenwerkingen overwegen de Europese Commissie of nationale toezichthouders zoals ACM informeel advies kunnen vragen over de toelaatbaarheid van dit soort initatieven.

Tegelijk wil ECN bedrijven die misbruik maken van de huidige situatie door kartelvorming of misbruik te maken van een economische machtspositie hard aanpakken. Hierbij richt de focus zich in het bijzonder op het tegengaan van onverantwoorde prijsstijgingen van producten die in de huidige situatie als essentieel worden beschouwd.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/europese-mededingingsautoriteiten-en-toezicht-tijdens-corona-crisis

 

BRUSSEL STUURT PUNTEN VAN BEZWAAR NAAR MAKER EN UITGEVERS VAN GAMES

Vermoeden van geo-blocking

Eurocommissaris Margrethe Vestager maakte bekende dat Valve, de maker van gamewinkel Steam en vijf uitgevers van games verdacht worden van geoblocking.

Brussel vermoedt dat Valve en de uitgevers afspraken hebben gemaakt om het voor gamers onmogelijk te maken om games te spelen buiten het land waar het spel is gekocht. En dat is schadelijk voor de gamende consument.

Brussel gaat onderzoek doen en kan bij geconstateerde overtredingen een boete opleggen van maximaal 10 procent van de wereldwijde jaaromzet.

Bron: Europese Unie