Vermoeden van handel met voorkennis

De ACM deed deze inval om te onderzoeken of de onderneming het verbod op handel met voorkennis op de energiemarkt heeft overtreden. Ook wil de ACM onderzoeken of de onderneming voorkennis op de juiste manier heeft gepubliceerd, zodat alle marktpartijen op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken.

De inval van de ACM is onderdeel van het toezicht op de naleving van de Europese verordening REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), dat tot de taken van de ACM behoort. Het doel van REMIT is marktmisbruik op de groothandelsmarkt voor energie op te sporen en tegen te gaan.

Bron: ACM