ACM wil met de ‘Leidraad voorkomen misleiding bij doorschakeldiensten’ oneerlijke handelspraktijken van  aanbieders van doorschakeldiensten tegengaan en kondigt handhaving via boetes of lasten onder dwangsom aan. Twee aanbieders werden al geconfronteerd met een last onder dwangsom oplopend tot €500.000. 

De leidraad biedt uitleg en handvatten over hoe aanbieders misleiding van consumenten kunnen voorkomen. Volgens de leidraad blijven aanbieders echter zelf verantwoordelijk voor het voldoen van alle wettelijke normen. Indien aanbieders van doorschakeldiensten niet hebben voldaan aan deze regels, kan de ACM handhavend optreden. Zo kan er een boete of een last onder dwangsom worden opgelegd. Daarnaast kan ACM de toekenning van een telefoonnummer intrekken, of een aanvraag voor toekenning van een nieuw nummer weigeren.

ACM heeft zes aanbieders van doorschakeldiensten verzocht om hun advertenties aan te passen, omdat die misleidend zijn. Deze aanbieders wekken in advertenties en websites volgens ACM de indruk dat het nummer waarmee wordt geadverteerd een rechtstreeks nummer is, terwijl het een doorschakelnummer is waarvoor de beller extra moet betalen.

Twee partijen gaven onvoldoende gehoor aan de waarschuwing en daarom heeft ACM deze twee aanbieders (Cadena XTRA SL en Telemedia Costa Blanca SL) een last onder dwangsom van €20.000 per week, met een maximum van €500.000. opgelegd.

Bron: ACM