Dawn raids bij verschillende bedrijven

De ACM onderzoekt verboden prijsafspraken tussen fabrikanten en (online)winkels van consumentengoederen. De ACM vermoedt dat sommige fabrikanten van consumentengoederen afspraken over minimumprijzen met winkeliers proberen te maken voor hun producten. Daarvoor deed de ACM dawn raids bij verschillende bedrijven.

Prijsafspraken tussen fabrikanten en winkeliers over minimumprijzen zijn niet toegestaan. De winkels hebben hun prijzen dan niet zelf vastgesteld. Er is dan minder concurrentie tussen de verschillende winkels. Consumenten kunnen daardoor een hogere prijs betalen voor hun producten.

De ACM onderzoekt de komende tijd of de Mededingingswet inderdaad is overtreden. De ACM kan tot de conclusie komen dat de wet niet overtreden is. Als de ACM tot de conclusie komt dat de wet wel is overtreden, dan hebben de ondernemingen de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te vertellen voordat de ACM een sanctie kan opleggen.

Bron: ACM