ACM wil zich in 2020 richten op de digitale economie en op energietransitie. Binnen het thema digitale economie zal ACM haar pijlen richten op online misleiding en digitale platforms. Binnen het thema energietransitie ligt de focus op (onderzoek naar) agressieve werving door energieleveranciers en (misleidende) claims over duurzaamheid. Ook toetst ACM binnen dit kader investeringsplannen van netbeheerders.

ACM noemt daarnaast als aandachtspunten excessieve prijzen voor geneesmiddelen en effecten van fusies op arbeidsvoorwaarden van werknemers en zzp-ers.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/werkzaamheden-acm-2020