Zoek in de Juridische Kennis Bank

DISTRIBUTIE
KARTEL
PROCEDEREN
SAMENWERKEN
CONCENTRATIE
ZORG
STAATSSTEUN
WET MARKT EN OVERHEID
REGULERING
AANBESTEDEN
COMPLIANCE
DUURZAAMHEID
MACHTSMISBRUIK
MEDEDINGINGSWET
ONDERZOEK
VACATURE

Mededinging

De Mededingingswet raakt ondernemingen en (de)centrale overheden. De Nederlandse toezichthouder ACM en de Europese Commissie krijgen meer bevoegdheden bij toezicht en handhaving en laten hun tanden zien. Als toezichthouders vervolgens ook bijten vanwege overtreding van de mededingingsregels, kan dat grote gevolgen hebben. Met flinke boetes voor ondernemingen en bestuurders en een deuk in de reputatie.

De regels binnen het mededingingsrecht gaan over het verbod op concurrentiebeperkende afspraken, het verbod op het misbruiken van een machtspositie en (controle op) fusies en overnames. Als onderneming heeft u hier sneller mee te maken dan u wellicht denkt. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie, dat – ook te goeder trouw – maar zo gebeurt is. Met alle mogelijke consequenties zoals schadeclaims, persoonlijke boetes en imagoschade van dien.

Naleving van de mededingingsregels heeft dan ook een hoge prioriteit bij veel ondernemingen. Een compliance programma kan helpen om de risico’s in kaart te brengen, gedragsregels te formuleren en bewustwording te creëren.

Vragen over mededinging?

Op mededinging.nl vindt u antwoorden op uw vragen over mededinging. Van mededingingsregels, staatssteun, samenwerken tot distributieovereenkomsten en nog veel meer. Die antwoorden krijgt u van advocaten Mededingingsrecht. Hiernaast bieden wij u dagelijks nieuws van onze redactie.

Alle informatie op de website is goed vindbaar via de zoekfunctie bovenaan deze pagina.